Izjava o zasebnosti 

 


Datum zadnje posodobitve: 15. 4. 2024

 

Dobrodošli na naši spletni strani! 

 

Energijski center MojChi, društvo za osebno rast in integracijo duhovnih znanosti (v nadaljevanju: »MojChi«»mi«»naši«) je društvo, registrirano v Sloveniji, s sedežem: Gradiška 19B, 2211 Pesnica pri Mariboru in matično številko: 4061420000, ki upravlja spletno mesto na naslovu https://mojchi.com/  (“spletna stran”). 

MojChi je upravljavec in obdelovalec vaših osebnih podatkov za namene, ki so določeni v tej Izjavi o zasebnosti (“Izjava o zasebnosti”), ter je odgovoren za zbiranje, uporabo, razkritje, zadržanje in varstvo vaših osebnih podatkov v skladu s to Izjavo o zasebnosti. 

V MojChi cenimo vašo zasebnost in vam zato želimo s temi informacijami pomagati razumeti, katere vaše osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo, kako jih uporabljamo, katere postopke obdelave izvajamo in kakšne so vaše pravice ter kako jih lahko uveljavite. Z namenom, da se seznanite z vsebino te Izjave o zasebnosti, vas spodbujamo, da si jo podrobno preberete. 

Izjava o zasebnosti se uporablja za vse uporabnike spletne strani, kot je določeno v Splošnih pogojih (v nadaljevanju: “Splošni pogoji”), razen če iz okoliščin izhaja kaj drugega. Naši Splošni pogoji so dostopni na spletni strani: https://mojchi.com/splosni-pogoji.

 

KAZALO VSEBINE

  1. Privolitev v obdelavo osebnih podatkov, njen preklic in omejitev
  2. Definicije
  3. Katere osebne podatke zbiramo? 
  4. Kaj naredimo z zbranimi podatki? 
  5. Kako varujemo vaše osebne podatke?
  6. Katere so vaše pravice?
  7. Povezave do drugih spletnih strani
  8. Ali uporabljamo piškotke?
  9. Spremembe trenutno veljavne Izjave o zasebnosti
  10. Kako priti v stik z nami?

 1.         Privolitev v obdelavo osebnih podatkov, njen preklic in omejitev

Z dostopom in uporabo naših spletnih strani, pri oddaji kateregakoli kontaktnega obrazca na spletni strani ali pri siceršnji oddaji povpraševanja in naročilu storitev oziroma ko stopite v stik z nami, izkazujete privolitev v zbiranje, hrambo in obdelavo vaših osebnih podatkov in uporabo določb te Izjave o zasebnosti. Kadar se zahteva soglasje za zbiranje, hrambo in obdelavo vaših osebnih podatkov, vas bomo prosili, da to soglasje podate. Pridržujemo si pravico, da vas tudi kasneje obvestimo o obdelavi vaših osebnih podatkov. Ta obvestila lahko dopolnjujejo ali razjasnjujejo našo politiko zasebnosti oziroma omogočajo dodatno izbiro glede načina obdelave vaših osebnih podatkov. 

 

Vaša privolitev za obdelavo osebnih podatkov za namene, ki so opisani v tej Izjavi o zasebnosti, je prostovoljna in hkrati izjavljate, da ste polnoletna oseba z vsemi zmožnostmi podati pravno veljavno privolitev za zbiranje, hrambo in obdelavo podatkov v skladu z za vas veljavno zakonodajo. Privolitev za obdelavo podatkov lahko kadarkoli omejite oziroma prekličete tako, da o tem obvestite MojChi, kar pa ne bo imelo nobenega vpliva na katerokoli pogodbeno razmerje med vami in MojChi ali na uporabo storitev, ki ne zahtevajo takšne privolitve. 

 

MojChi bo tudi po preklicu vaše privolitve obdeloval le tiste podatke v zvezi z vami, ki jih bo moral zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti, zaradi izvajanja pogodbe z vami in zaradi zasledovanja svojih zakonitih interesov. 

 

V kolikor se ne strinjate s katerimkoli delom Izjave o zasebnosti, vas prosimo, da nemudoma prenehate z dostopanjem in uporabo naše spletne strani in/ali storitev oziroma naročilom izdelkov MojChi. 

 

 2.         Definicije 

GDPR pomeni Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov). 

 

Izjava o zasebnosti pomeni ta dokument, ki določa, kako, na kakšen način, na kakšni podlagi in pod kakšnimi pogoji MojChi zbira, hrani, uporablja, obdeluje, razkriva, zadržuje in varuje osebne podatke uporabnikov spletne strani MojChi in kateri osebni podatki to so. 

 

Osebni podatki (v sklopu te Izjave o zasebnosti) pomenijo vse informacije, ki identificirajo ali opisujejo določljivega posameznika. Te informacije so med drugim podatki v zvezi s posameznikovim imenom, starostjo, spolom, reproduktivnim statusom, zakonskim, nacionalnim, etničnim ali socialnim izvorom, spolno usmerjenostjo, fizičnim ali duševnim zdravjem, invalidnostjo, vestjo, prepričanjem, kulturo, jezikom in rojstvom posameznika. Te informacije vključujejo tudi izobrazbeno, kazensko ali zaposlitveno zgodovino posameznika, finančno stanje ali informacije v zvezi s finančnimi transakcijami, v katere so bili vpleteni, in katerokoli identifikacijsko številko, naslov ali kontaktne podatke posameznika.

 

Splošni pogoji pomenijo Splošne pogoje poslovanja MojChi, ki urejajo pravice in obveznosti v razmerju med vsemi obiskovalci spletne strani, vami oziroma gospodarsko družbo, ki jo zastopate in MojChi v zvezi z vašo uporabo spletne strani v skladu s Splošnimi pogoji. Dostopni so na: https://mojchi.com/splosni-pogoji

 

ZVOP-2 pomeni Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 163/22; ZVOP-2), ki se uporablja s 26.1. 2023. Ta bolj specifično ureja vsebinska področja varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji glede na določbe GDPR. 

 

Naslednji izrazi “upravljavec“, “obdelovalec“, “subjekt obdelave”, “dejavnost obdelave“, “psevdonimizacija“, “čezmejna obdelava osebnih podatkov“, “nadzorni organ“, uporabljeni v tej Izjavi o zasebnosti, imajo enak pomen kot v GDPR, razen če iz okoliščin ne izhaja drugače. 

 

Vsi drugi izrazi, ki se uporabljajo v tej Izjavi o zasebnosti, imajo svoje pomene, kot so opredeljeni v naših Splošnih pogojih, razen če iz okoliščin ne izhaja drugače. 

 

 

 3.         Katere osebne podatke zbiramo?

               3.1.         Splošne informacije 

Vaše osebne podatke zbiramo, kadar uporabljate našo spletno stran, ko ste v stiku z nami (npr. elektronska pošta, telefon, itd.) in predvsem preko naših kontaktnih obrazcev na spletni strani. To nam omogoča, da vam učinkovito zagotavljamo delovanje naših spletnih strani in naše storitve ter izdelke. Vsi osebni podatki bodo obdelani zakonito, na pošten in transparenten način. 

               3.2.         Podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov 

MojChi prejema, zbira, hrani in obdeluje posredovane osebne podatke na podlagi izrecnega soglasja uporabnika spletne strani, podanega preko kontaktnega obrazca na spletni strani (točka a, 1. odstavek 6. člena GDPR). 

 

Zaradi narave storitev je lahko za izvajanje pogodbe med MojChi in vami potrebna določena obdelava osebnih podatkov. Če prekličete svoje soglasje, nadaljnja komunikacija, in s tem izvedba storitev ali zagotovitev izdelkov, ne bo več mogoča. 

 

V nekaterih primerih je MojChi razvil zakonite interese za obdelavo osebnih podatkov. Upravičeni interes MojChi vključuje: 

     uveljavljati kakršnekoli pravne tožbe, zahtevke ali spore ali braniti MojChi pred kakršnimikoli tožbami, zahtevki ali spori;

     skladnost s sodnim sklepom ali drugimi pravnimi postopki ali pravnimi in regulativnimi zahtevami vladnih organov;

     zagotavljanje informacijske varnosti, vključno z nepooblaščenim dostopom do storitev ali zaupnih informacij. 

Na podlagi zakonitega interesa MojChi obdeluje osebne podatke, zbrane v okviru izvajanja pogodbe ali na podlagi privolitve posameznika. Taka obdelava lahko traja dokler se ne izkaže pomanjkanje zakonitega interesa. 

               3.3.         Osebni podatki, ki jih zbiramo

Zbiramo osebne podatke, ki so potrebni za komunikacijo, obveščanje ali izvedbo storitev oziroma zagotovitev izdelkov ali s tem povezane osebne podatke, kot tudi za tržne namene skladno s členom 4.1 te Izjave o zasebnosti. Kateri podatki se zbirajo, hranijo in obdelujejo, je odvisno od načina vaše interakcije na naši spletni strani, od vaše komunikacije in vsebine vašega izpolnjenega kontaktnega obrazca ter od nastavitev ter odločitev, ki jih sprejmete glede vaše zasebnosti. 

 

Osebni podatki, ki jih zbiramo, so:

     kontaktni podatki (kot so osebno ime, e-pošta, telefonska številka, itd.);

     rojstni podatki (ura do minute natančno in kraj rojstva)

     informacije o uporabi naše spletne strani;

     podatki o napravi: podatki, iz katerih bi bilo mogoče prepoznati vašo napravo, kot je serijska številka naprave, ali podatki o vaši napravi, kot je vrsta brskalnika; 

     podatki o uporabi: podatki o vaši dejavnosti in uporabi naših izdelkov, storitev in spletne strani, vključno z zgodovino brskanja; zgodovina iskanja; podatki o napačnem delovanju, zmogljivosti, drugi diagnostični podatki in drugi podatki o uporabi; podatki o prebranih MojChi elektronskih novicah in elektronskih sporočilih; obiskanih povezavah; 

     tehnične informacije: vključno z naslovom internetnega protokola (IP), ki se uporablja za povezavo vašega računalnika (ali druge naprave, s katero dostopate do naše spletne strani) z internetom, vrsta in različica brskalnika, nastavitev časovnega pasu, vrste in različice vtičnikov brskalnika, operacijski sistem in platforma; informacije o obiskih, vključno z URL (uniform resource locator), pretokom klikov na spletno mesto, ponujene storitve, ki ste si jih ogledali ali iskali, odzivni časi strani, napake pri prenosu, dolžina obiskov določenih strani, informacije o interakciji s spletno stranjo (kot so premikanje po strani, kliki in premikanje miške), metode, ki se uporabljajo za brskanje po strani, ter katerakoli telefonska številka, ki se uporablja za klic in oddajo naročila;‍ 

     druge informacije, ki nam jih posredujete: denimo podrobnosti glede vašega primera, življenjske situacije, zdravstvenega stanja, odnosov ali drugih življenjskih okoliščin, ki jih delite z nami, izbora in razloga izbire terapije ali druge storitve, plačila, podatki o računih; komunikacija glede odjave od obveščanja, preklica soglasja, spremembe vaših osebnih podatkov, itd. 

               3.4.         Možnosti omejitev

Lahko se tudi sami odločite, katere osebne podatke bomo zbirali o vas. Kadar vas prosimo za podajo soglasja za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov, lahko to zavrnete. V primeru, da nam ne zagotovite vseh potrebnih podatkov za delovanje spletne strani, se lahko pojavijo določene težave pri njeni uporabi oziroma si lahko na takšen način onemogočite možnost prijave na storitev, enovičnik, naročilo izdelka ali prijavo na drugo ponudbo oziroma možnost, ki bi bila na voljo na spletni strani. Prav tako, če nam ne posredujete potrebnih podatkov za izvajanje storitev ali naročilov izdelkov, teh storitev ali izdelkov ne bo možno izvesti oziroma zagotoviti. 

 

 4.         Kaj naredimo z zbranimi podatki?

               4.1.         Namen in uporaba osebnih podatkov

Zbrane osebne podatke uporabljamo za uspešno komunikacijo, podporo, za zagotavljanje naših izdelkov in storitev, za nemoteno delovanje naših spletnih strani in za zagotavljanje naših zakonitih interesov. 

 

Nekateri vaši osebni podatki se lahko uporabljajo tudi v namene obveščanja in tržne namene (npr. vaš e-poštni naslov lahko uporabimo za pošiljanje določenih informacij in novosti glede naših izdelkov in storitev, morebitnih akcij, popustov, ekskluzivnih dogodkov in drugih možnosti ter ugodnosti). Ob podanem soglasju za uporabo in obdelavo osebnih podatkov izrecno soglašate tudi s takšno uporabo v namene obveščanja in tržne namene. 

 

Določeni podatki so nujni za izvajanje storitev, denimo za Intuitivno Jyotish svetovanje je potrebno zagotoviti rojstne podatke, brez katerih storitve ni možno izvesti. V primeru, da zahtevani osebni podatki za izvedbo storitve niso podani, storitve žal ne bo mogoče izvesti. 

 

Skladno z vašimi zakonskimi pravicami, se lahko od kateregakoli načina obdelave, uporabe ali siceršnjega ravnanja z vašimi osebnimi podatki kadarkoli odjavite oziroma prekličete podano soglasje k hrambi, zbiranju in obdelavi vaših osebnih podatkov. Podan preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred podanim preklicom. Po odjavi oziroma preklicu soglasja bodo vaši osebni podatki izbrisani v najkrajšem možnem času. 

 

Osebni podatki se ne uporabljajo za sprejemanje avtomatiziranih odločitev. 

               4.2.         Kje in kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Osebni podatki so digitalno shranjeni na naših strežnikih in strežnikih tretjih oseb, natančneje na strežnikih podjetja Google LLC in Automattic Inc., ki se nahajajo v Evropski uniji in ZDA, pri čemer sta podjetji Google LLC in Automattic Inc. registrirani v bazi Ministrstva za trgovino ZDA kot podjetje, ki spoštuje ukrepe in standarde EU za varstvo podatkov skladno z EU-USA Data Privacy Framework dogovorom, kot je razvidno na naslednji povezavi: https://www.dataprivacyframework.gov/list Tako nanašajoč se na sprejet sklep Evropske Komisije iz 10. julija 2023 o ustreznosti čezmejnega prenosa podatkov iz EU oziroma EU državljanov v ZDA, skladno z omenjenim EU-USA Data Privacy Framework, dodatni ukrepi pri prenosu osebnih podatkov na strežnike Google LLC in Automattic Inc. niso potrebni.  Osebni podatki se shranjujejo na teh strežnikih dokler obstaja podlaga za to oziroma dokler ne podate preklica soglasja.

 

Vaše osebne podatke hranimo od izpolnitve kontaktnega obrazca na spletni strani, oddaje povpraševanja ali na drugačen način (denimo preko elektronske pošte ali telefona). Različne vrste osebnih podatkov hranimo različno dolgo: 

 

       podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje; 

      podatki in metapodatki, ki so bili poslani preko kontaktnega obrazca, se hranijo za nedoločen čas oziroma do preklica vašega soglasja; 

       ostale osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja, hranimo do preklica tega soglasja. 

 

Po poteku zgornjega roka hrambe osebne podatke izbrišemo ali anonimiziramo. Slednje pomeni, da te podatke obdelamo na način, da jih nikakor ni več mogoče povezati oziroma pripisati vam. 

 

               4.3.         Kdo poleg nas ima dostop do vaših osebnih podatkov?

‍Vaših osebnih podatkov ne posredujemo ali omogočamo seznanitev tretjim osebam (izven MojChi), razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov. Takšni podjetji sta tudi Google LLC in Automattic Inc., za kateri velja režim, skladen s členom 4.2 te Izjave o zasebnosti. 

 

Takšne zgoraj opisane tretje osebe smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti osebnih podatkov. Ti osebni podatki se prav tako ne bodo iznašali v tretje države, razen v skladu s členom 4.2 te Izjave o zasebnosti. 

 

 

 5.         Kako zagotavljamo varnost vaših osebnih podatkov?

‍Vaši osebni podatki se obdelujejo na način, ki zagotavlja ustrezno varnost, za katero skrbi podjetje Google LLC in Automattic Inc. To vključuje zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo ter pred naključno izgubo, uničenjem ali poškodbo.

 

Trudimo se po svojih najboljših močeh zaščititi vaše osebne podatke. Na žalost posredovanje informacij preko interneta nikoli ni popolnoma varno, zato kljub našim prizadevanjem ne moremo zagotoviti popolne varnosti vaših osebnih podatkov in ne prevzemamo nobene odgovornosti v primeru kršitev varnosti v največji meri, kot jo dopušča veljavna zakonodaja. Prav tako ne moremo zagotoviti popolne varnosti vaših osebnih podatkov v primeru hekerskih napadov ali drugih vdorov v naš sistem. V primeru takšnih vdorov ali napadov ne prevzemamo nobene odgovornosti za razkritje vaših osebnih podatkov. 

 

Za varovanje vaših osebnih podatkov so predvideni tudi varnostni ukrepi v obliki ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki zagotavljajo, da se obdelujejo izključno osebni podatki, ki so potrebni za vsak poseben namen obdelave. To velja za količino, obseg obdelave in dostopnost zbranih osebnih podatkov. S takšnimi ukrepi poskušamo zagotoviti, da osebni podatki brez vašega posredovanja ne bodo dostopni neomejenemu številu oseb in da bo tako dostop kot obseg osebnih podatkov minimiziran. 

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov: Če pride do kršitve varstva osebnih podatkov, bomo brez nepotrebnega odlašanja, v kolikor je to izvedljivo, najpozneje pa v 72 urah po tem, ko smo za kršitev izvedeli, obvestili pristojni nadzorni organ. Prav tako vas bomo brez nepotrebnega odlašanja obvestili v primeru tveganja za vaše pravice in svoboščine zaradi kršitve varstva osebnih podatkov. 

Zgornja določba se ne uporablja v primeru, ko bi bilo malo verjetno, da bi tovrstna kršitev ogrožala vaše pravice in svoboščine, ali v primerih, ko smo izvedli ustrezne tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe, ki se uporabljajo za varstvo osebnih podatkov, na katere je vplivala kršitev, ali če naši nadaljnji ukrepi zagotavljajo, da se tveganje verjetno ne bo uresničilo. Prav tako se zgornja določba ne uporablja, kadar bi vključevala nesorazmeren napor. V opisanih primerih vas bomo obveščali z javno komunikacijo ali na podoben enako učinkovit način. 

 

 6.         Katere so vaše pravice? 

Skladno z GDPR so vam kot uporabniku naših spletnih strani (in naročniku storitev in/ali izdelkov) zagotovljene določene pravice glede obdelave vaših osebnih podatkov: 

1.  Pravica do obveščenosti – imate pravico do informacije, ali hranimo in/ali obdelujemo vaše osebne podatke, in do natančnih, preglednih, razumljivih in lahko dostopnih informacij v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

2.   Pravica do dostopa – imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas. Lahko nas zaprosite za potrditev, ali se vaši osebni podatki uporabljajo in na kakšen način jih uporabljamo (npr. nameni obdelave, prejemniki). Na vašo zahtevo vam bomo zagotovili tudi kopijo vaših osebnih podatkov. 

3.   Pravica do popravka (posodabljanje vaših podatkov) – na vašo zahtevo bomo brez nepotrebnega odlašanja poskrbeli za posodobitev netočnih osebnih podatkov. Glede na namene obdelave imate tudi pravico do izpolnjevanja nepopolnih osebnih podatkov. 

4.   Pravica do izbrisa (izbris vaših podatkov) – ko so izpolnjena določena merila (člen 17 GDPR), imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo vse vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo. 

5.   Pravica do omejitve obdelave – v določenih okoliščinah (člen 18 GDPR) lahko zahtevate, da omejimo način obdelave vaših osebnih podatkov.

6.   Pravica do prenosljivosti podatkov – imate pravico do prejema vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo, in sicer v strukturirani, pogosto uporabljeni, strojno berljivi obliki. Te podatke lahko prenesete tudi na tretjega ponudnika storitev. Upoštevajte, da ta pravica velja samo, če vaše podatke uporabljamo na podlagi vašega soglasja ali izvajanja pogodbe in naša uporaba vaših podatkov poteka z avtomatiziranimi sredstvi.

7.   Pravica do ugovora – kadarkoli imate pravico ugovarjati naši obdelavi vaših osebnih podatkov, če imate za to utemeljen razlog. Če ne obstajajo nujni zakoniti razlogi za nadaljnjo obdelavo, bomo prenehali z obdelavo vaših osebnih podatkov. Ta pravica vam omogoča tudi, da od nas zahtevate, da prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja. 

8.   Pravica do ugovora avtomatizirani obdelavi – imate pravico ugovarjati odločitvi na podlagi avtomatizirane obdelave, vključno z oblikovanjem profilov.

 

Pritožbe – pritožbo lahko vložite pri ustreznem organu za varstvo osebnih podatkov pod pogoji, ki so določeni v GDPR in ZVOP-2. 

 

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na:gp.ip@ip-rs.si

 

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s svojimi pravicami ali okoliščinami, v katerih se te pravice uporabljajo, nas kontaktirajte. Podrobnejše opise vsake pravice si lahko preberete tudi v poglavju III GDPR (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SL) oziroma v relevantnih določbah ZVOP-2. 

 

7. Povezave do drugih spletnih strani 

Naša spletna stran lahko vsebuje določene hiperpovezave do drugih spletnih strani/aplikacij, ki jih MojChi ne upravlja. V primeru preusmeritve boste lahko o tem opozorjeni. Nismo odgovorni za osebne podatke o vas, ki jih zbirajo in shranjujejo te strani, platforme in druge tretje osebe. Slednje imajo namreč svojo politiko zasebnosti, zato ta Izjava o zasebnosti zanje ne velja. Skladno s tem vam priporočamo, da natančno preberete njihovo politiko zasebnosti, preden jim posredujete svoje osebne podatke. 

 

Naša spletna stran lahko vključuje tudi funkcije družbenih medijev, kot so gumb Facebook, Instagram, Youtube in pripomočki, kot je na primer gumb Deli ali interaktivni mini programi, ki se izvajajo na naši spletni strani. Te funkcije lahko zbirajo vaš IP naslov in lahko nastavijo piškotek, da omogočijo pravilno delovanje funkcije. Funkcije in pripomočke družbenih medijev zagotavlja tretja oseba na svoji spletni strani/aplikaciji ali pa jih zagotavlja neposredno na naši spletni strani. Vaše interakcije s temi funkcijami ureja politika zasebnosti podjetja, ki jih zagotavlja. Zato priporočamo, da si podrobno preberete njihove politike zasebnosti, saj nismo odgovorni za vaše osebne podatke, ki jih zbirajo, shranjujejo in obdelujejo takšne tretje osebe. 

 

8. Ali uporabljamo piškotke? 

Da, MojChi uporablja spletne piškotke v skladu s Pravnim obvestilom o piškotkih MojChi, dostopnim na: https://mojchi.com/piskotki.

 

9. Sprememba trenutno veljavne Izjave o zasebnosti

Pridržujemo si pravico do določenih sprememb trenutno veljavne Izjave o zasebnosti, kadar je to potrebno. Iz tega razloga vas spodbujamo, da si občasno preberete našo Izjavo o zasebnosti, da boste vedno na tekočem. Datum zadnje posodobitve si lahko ogledate na začetku naše Izjave o zasebnosti.

 

10. Kako priti v stik z nami?

Za MojChi je ključnega pomena, da so vaše potrebe glede zasebnosti izpolnjene in da ste v celoti obveščeni. V kolikor imate dodatna vprašanja ali pritožbe glede naše Izjave o zasebnosti ali ravnanja z osebnimi podatki, nas lahko kontaktirate na:

Energijski center MojChi, društvo za osebno rast in integracijo duhovnih znanosti 

Gradiška 19B

2211 Pesnica pri Mariboru

info@mojchi.com

 

ZADEVA: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Uspešno ste se prijavili na e-novičnik.

Oddaja obrazca uspešna

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.